corso cultuur

Een verbinding tussen mensen en generaties

©2015 Amsterdamse Filmstichting

De Corsokoepel is een samenwerkingsverband tussen bloemen- en fruitcorso’s in nederland en spreekbuis van de nederlandse bloemen- en fruitcorso’s. Door contact met elkaar kunnen we kennis en ervaringen delen en gezamenlijk optrekken bij de problematiek die op ons pad komt.