Meteen naar de inhoud

ANBI

Stichting Corsokoepel heeft een Culturele ANBI-status. Een van de voorwaarden voor de ANBI-status is dat de organisatie het jaarverslag publiceert. Dat doen we bij deze:

 

2021

Jaarverslag & jaarrekening 2021

2020

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

2018

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Beloningsbeleid

Conform de akte van oprichting d.d. 26 mei 2018 artikel 4.4 genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Dit beleid wordt ook toegepast op de commissieleden.

“4.4 De leden van het bestuur genieten geen belonging voor hun werkzaamheden. zijn hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits in lijn met het huishoudelijk reglement en binnen de daarvoor vastgestelde budgetten.  De stichting mag enkel uitkeringen doen in overeenstemming met haar ideële doel. In het bijzonder mag zij geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuurders.”

Registratie KvK

KvK-nummer: 71734953

RSIN: 858828649

SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging. Bevorderen van het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de Nederlandse corso’s, de corsotraditie in Nederland meer bekendheid geven, fungeren als spreekbuis van de Nederlandse corso’s alsmede bijdragen aan het borgen van de corsotraditie.